zaterdag 22 september 2012

Flexibilisering BV-recht; veel ondernemers nog onbekend

Flexibilisering BV-recht; veel ondernemers nog onbekend Per 1 oktober 2012 geldt het nieuwe bv-recht. Deze wetswijziging moet ervoor zorgen dat ondernemen vanuit een bv aantrekkelijker wordt. De huidige wetgeving voor bv’s stamt uit 1971 en sluit niet meer aan op de huidige praktijk. Ook het oprichten van een bv wordt eenvoudiger. Veel ondernemers zijn nog niet bekend met de veranderingen. Dit blijkt uit onderzoek onder het ondernemerspanel van Monarch, aldus Bonno van der Putten, specialist in arbeid – en ondernemingsrecht Hiermee worden de regels voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (bv's) eenvoudiger en flexibeler, aldus van der Putten. “Zo komen er meer mogelijkheden om in de statuten af te wijken van wettelijke bepalingen en is een minimumstartkapitaal van 18.000 euro niet meer nodig”. Ook verdwijnt de verplichte bank- en accountantsverklaring bij inbreng in natura. Een notariële akte van oprichting is nog wel verplicht. Het nieuwe bv-recht maakt het gemakkelijker om een bv op te richten, vindt van der Putten . “Zo is een startkapitaal van 18.000 euro niet meer nodig en vervalt de verplichte bankverklaring en accountantsverklaring. Voor (startende) ondernemers die deze 18.000 euro niet hebben, wordt de keuze voor de rechtsvorm bv nu een reële optie”. De meeste ondernemers ondernemen nu vanuit de rechtsvormen eenmanszaak, vennootschap onder firma of maatschap. Ruim 30% van deze ondernemers zonder bv vraagt zich naar aanleiding van het nieuwe bv-recht af of men nog wel de juiste rechtsvorm heeft. Uitkeringstoets Ook voor bestaande bv´s gaan er zaken veranderen. Het nieuwe bv-recht kent bijvoorbeeld een uitkeringstoets, waarbij het bestuur moet toetsen of de bv na een uitkering in staat is om opeisbare schulden te betalen. Slechts 42% van de ondernemers met een bv weet dat er per 1 oktober 2012 een uitkeringstoets moet worden uitgevoerd. Deze onbekendheid met de uitkeringstoets kan een verhoogd risico op aansprakelijkheid met zich meebrengen. Aanpassen statuten Het nieuwe bv-recht biedt bestaande bv's veel mogelijkheden om minder dwingende regels af te spreken. Zij moeten hiervoor echter wel hun statuten laten aanpassen. Slechts één op de vijf ondernemers met een bv, denkt gebruik te gaan maken van de mogelijkheid om de statuten aan te passen aan specifieke behoeftes of situaties. Een derde weet het nog niet. Wat verandert er nu precies ? Er gelden minder eisen voor de oprichting van een besloten vennootschap (bv). Onder andere het minimumkapitaal van € 18.000, de bankverklaring en accountantsverklaring bij inbreng in natura worden afgeschaft. Er komt meer vrijheid van inrichting, zoals de mogelijkheid van variabele stemrechtverdeling en stemrechtloze aandelen en winstrechtloze aandelen. Iedere aandeelhouder kan een eigen bestuurder en commissaris benoemen. Buiten de algemene vergadering komen er meer mogelijkheden voor besluitvorming. Er komen nieuwe regels voor uitkeringen aan aandeelhouders. Bestuurders moeten op straffe van aansprakelijkheid toetsen of de vennootschap na de uitkering kan blijven voldoen aan de lopende verplichtingen. Verschillende wettelijke regelingen worden duidelijker, waaronder de regeling voor certificaathouders met vergaderrecht en de regeling voor statutaire verplichtingen van aandeelhouders. Procedures voor geschillen tussen aandeelhouders (geschillenregeling en prijsbepaling bij uittreding) worden verbeterd. Informatie voor ondernemers Bij Monarch blinken we uit in onze specialisaties. Expertises zoals arbeids-, ondernemings - en ontslagrecht. We doen niet alles een beetje, maar alleen datgene waarin we excelleren. Dat is de enige manier om onze cliënten topkwaliteit te kunnen garanderen. Onze ervaring leert dat er soms fundamentele gebreken kleven aan gehanteerde procedures, verrichte werkzaamheden en rapportages van dienstverleners en organisaties zoals toezichthouders en (register) accountants. Maar ook bijvoorbeeld aan beslisdocumenten die directies aan ondernemingsraden ter beschikking stellen. Als gevolg van zulke gebreken gebeurt het nogal eens dat de vermeende grondslag onder de gepresenteerde bevindingen geen stand houdt. De ondernemingsrechtadvocaten en -notarissen van Monarch zijn gespecialiseerd in het begeleiden van transacties (fusies, overnames, private equity en venture capital transacties), het arbeidsrecht, commerciële en ondernemingsrechtelijke geschillen en vennootschappelijke (her-)structureringen. Monarch biedt zijn cliënten resultaatgerichte en kostenbewuste juridische ondersteuning, op de terreinen arbeids- en ondernemingsrecht. Wij doen alleen dat waarin wij excelleren, onze dienstverlening is inhoudelijk solide, tactisch scherp en wordt kostenbewust uitgevoerd. Wij hanteren korte communicatielijnen, zijn voortvarend, dichtbij en onafhankelijk. Wij werken zonder omhaal, wars van gedoe, we zijn oplossingsgericht, in relatie met cliënten als collega’s. Monarch biedt zijn mensen een inspirerende werkomgeving die permanente ontwikkeling mogelijk maakt. Wij nemen zelf verantwoordelijkheid voor onze individuele ontplooiing om een succesvol en plezierig collega te zijn. Wij dragen zelf actief bij aan de ontwikkeling van onze inhoudelijke expertise en professionele vaardigheden. Wij dragen individueel bij om samen van Monarch een geweldige werkomgeving te maken waarin groei kan en mag. Bonno van der Putten heeft grote ervaring in het arbeids - en ondernemingsrecht. Hij is een expert in collectieve ontslagprocedures en onderzoek naar misstanden bij aandeelhouders ruzies, reorganisaties en herstructureringsvraagstukken. Bonno adviseert zowel bestuurders als vennootschappen over ontslag van leden van de Raad van Bestuur en wordt regelmatig ingeschakeld bij reorganisaties van grote (internationale) ondernemingen. Bonno van der Putten schreef verscheidene boeken over zijn vakgebied en geeft met regelmaat lezingen op het gebied van overgang van onderneming en reorganisatie vraagstukken . http://www.bonnovanderputten.com Monarch - Ontslagrecht - ontslagprocedures - ontslagvergoeding - stamrecht BV – van der Putten gespecialiseerd in de uitvoering van contra-expertises – beoordelingen onderzoeken en rapportages van andere partijen op onder andere volledigheid, juistheid, consistentie en overeenstemming met wet- en regelgeving, inclusief gehanteerde procedures. Contra-expertises die zich richten op houdbaarheid gerapporteerde bevindingen. - belasting advies - wijzigingen 2012 ten aanzien van ontslagrecht - fiscale behandeling ontslagvergoedingen – schikkingen – mediation – internationale schikkingen - bonno van der Putten - non competition clauses - Board dynamics and decision making - shareholder activism - hostile takeover - family ownership - board effectiveness – restructuring work

Geen opmerkingen:

Een reactie posten