vrijdag 10 augustus 2012

bonno van der Putten Reorganisaties en risico's

http://www.bonnovanderputten.com Monarch - Ontslagrecht - ontslagprocedures - ontslagvergoeding - stamrecht BV – van der Putten gespecialiseerd in de uitvoering van contra-expertises – beoordelingen onderzoeken en rapportages van andere partijen op onder andere volledigheid, juistheid, consistentie en overeenstemming met wet- en regelgeving, inclusief gehanteerde procedures. Contra-expertises die zich richten op houdbaarheid gerapporteerde bevindingen. Bij Monarch blinken we uit in onze specialisaties. Expertises zoals arbeids-, ondernemings - en ontslagrecht. We doen niet alles een beetje, maar alleen datgene waarin we excelleren. Dat is de enige manier om onze cliënten topkwaliteit te kunnen garanderen. Onze ervaring leert dat er soms fundamentele gebreken kleven aan gehanteerde procedures, verrichte werkzaamheden en rapportages van dienstverleners en organisaties zoals toezichthouders en (register) accountants. Maar ook bijvoorbeeld aan beslisdocumenten die directies aan ondernemingsraden ter beschikking stellen. Als gevolg van zulke gebreken gebeurt het nogal eens dat de vermeende grondslag onder de gepresenteerde bevindingen geen stand houdt. belasting advies - wijzigingen 2012 ten aanzien van ontslagrecht - fiscale behandeling ontslagvergoedingen – schikkingen – mediation – internationale schikkingen - bonno van der Putten - non competition clauses - Board dynamics and decision making - shareholder activism - hostile takeover - family ownership - board effectiveness – restructuring work De ondernemingsrechtadvocaten en -notarissen van Monarch zijn gespecialiseerd in het begeleiden van transacties (fusies, overnames, private equity en venture capital transacties), het arbeidsrecht, commerciële en ondernemingsrechtelijke geschillen en vennootschappelijke (her-)structureringen. Monarch biedt zijn cliënten resultaatgerichte en kostenbewuste juridische ondersteuning, op de terreinen arbeids- en ondernemingsrecht. • Wij doen alleen dat waarin wij excelleren, onze dienstverlening is inhoudelijk solide, tactisch scherp en wordt kostenbewust uitgevoerd. • Wij hanteren korte communicatielijnen, zijn voortvarend, dichtbij en onafhankelijk. • Wij werken zonder omhaal, wars van gedoe, we zijn oplossingsgericht, in relatie met cliënten als collega’s. Monarch biedt zijn mensen een inspirerende werkomgeving die permanente ontwikkeling mogelijk maakt. • Wij nemen zelf verantwoordelijkheid voor onze individuele ontplooiing om een succesvol en plezierig collega te zijn. • Wij dragen zelf actief bij aan de ontwikkeling van onze inhoudelijke expertise en professionele vaardigheden. • Wij dragen individueel bij om samen van Monarch een geweldige werkomgeving te maken waarin groei kan en mag. Bonno van der Putten heeft grote ervaring in het arbeids - en ondernemingsrecht. Hij is een expert in collectieve ontslagprocedures en onderzoek naar misstanden bij aandeelhouders ruzies, reorganisaties en herstructureringsvraagstukken. Bonno adviseert zowel bestuurders als vennootschappen over ontslag van leden van de Raad van Bestuur en wordt regelmatig ingeschakeld bij reorganisaties van grote (internationale) ondernemingen. Bonno schreef verscheidene boeken over zijn vakgebied geeft met regelmaat lezingen op het gebied van overgang van onderneming en reorganisatie vraagstukken

Geen opmerkingen:

Een reactie posten