woensdag 31 oktober 2012

Non-food moet gaan inspelen op nieuwe realiteit

Non-food moet gaan inspelen op nieuwe realiteit Non-food retailers hebben op korte termijn nog geen uitzicht op herstel, zegt detailhandels expert Bonno van der Putten. Het ING Economisch Bureau stelt zelfs dat voor het vierde achtereenvolgende jaar levert 2012 een omzetkrimp op (min 3,2 procent), gevolgd door een verdere afname in 2013 van twee procent. Bedrijven die hun verdienmodel aanpassen op de 'nieuwe realiteit' kunnen evenwel succesvol zijn. De ING en vand er Putten adviseren non-food retailers een heldere en consistente keuze te maken voor een doelgroep en product (assortiment), prijs, personeel en locatie hierop af te stemmen. Succesfactoren zijn volgens van der Putten: sturen op cijfers, samenwerking in de keten en een excellente logistiek. 'Voorts moet het verdienmodel realistisch afgestemd worden op een lager omzetniveau en een lagere bruto marge', aldus van der Putten en de ING in het Kwartaalbericht Detailhandel Non-food. Hoewel het online kanaal omzet wegtrekt, wordt de meeste omzet nog steeds in de winkelstraat gehaald, zegt van der Putten. Ook het ING Economisch Bureau denkt dat om winkelgebieden overeind te houden samenwerking essentieel is. Bonno van der Putten: 'Lokale en regionale overheden, brancheorganisaties, vastgoedbeheerders en winkeliers moeten vaker de handen ineenslaan en beter gecoördineerd te werk gaan als het gaat om de ontwikkeling van winkelgebieden.' Volgens de ING-sectorspecialisme Handel, is variatie het sleutelwoord. Dat zegt ook van der Putten. "Er moet niet langer hetzelfde worden ontwikkeld. Door te variëren in functie en typen winkels ontstaat een winkellandschap dat beter kan voorzien in de verschillende behoeften van consumenten. De dynamiek in de detailhandel met jaarlijks vele starters kan op deze wijze ook beter benut worden. Het is zaak voor winkelgebieden om daarbij in te zetten op lokale of regionale sterkten, stelt van der Putten. Bepaalde gebieden kunnen zich storten op beleving, fun en social shopping, terwijl andere lokaties juist beter in kunnen spelen op functionele (gemaks)shoppers."

Geen opmerkingen:

Een reactie posten